Magaan feat. Priest Danyaahla (LOI) - Praise Yahawah/Magaan feat. Yawaitaza (ANJ)- Real Life